DATE & TIMESATURDAY 26 MAY 2018
14:00 – 00:00 hrs. (CET)

SUNDAY 27 MAY 2018
14:00 – 23:00 hrs. (CET)

LOCATIONGroove Garden Festival takes place at the former CIOS grounds.

Address:
Voormalig CIOS terrein
Sportcentrumlaan 2, Sittard (NL)

MINIMAL AGEThe minimum age for Groove Garden Festival is 16 years, no exceptions will be made. You should be able to identify yourself, either with a passport, ID or driver’s license.
MEDICATIONTo bring medication on the festival site, the medication needs to be in a closed package and you will need an official declaration of a doctor. In case of doubt, security will check the medication.
PEOPLE WITH DISABILITYThis is an outdoor festival. Therefore not everything will be easy accessible for wheelchairs. Our staff gladly likes to assist, when necessary. If assistance is needed, please ask.

There is no handicapped parking available. If you are not able to cover the distance between the parking lot and the festival site, there is a possibility to arrive closer to the entrance by car. If you would like to use this possibility, please ask for assistance of traffic control.

On the festival site, there are toilets available for disabled guests.

ZERO TOLERANCEBecause of the strict drugs- and drugs usage rules and regulations, the organisation applies a ZERO TOLERANCE policy. This means soft- and hard drugs, in any form, will not be accepted. Security will monitor strictly during entry through visitation and during the festival.
LOCKERSThere are plenty of lockers available at Groove Garden Festival. Forgot something in your locker? Please use this form: http://www.lockercompany.nl/lost-found/
CASH AND COINSAt the site you can buy coins for food and drinks. The coins can be cash payed or with debid card. Please note that it is not possible to get cash money at the site.
DOOR SALEIf there are tickets available they can be bought at the day cash register. Please note these can only be paid cash.
LOST & FOUNDIf you lost something on the site, go to our lost and found section. If you’re already at home.. Please send an e-mail to info@funsensation.nu

HOUSE RULES (NL)

 • Minimale leeftijd voor de toegang tot het evenement is 16 jaar. Het is in Nederland verplicht om een geldig identiteitsbewijs bij je te hebben, hier kan dan ook naar gevraagd worden.
 • Als je eenmaal aanwezig bent op het evenemententerrein is het niet mogelijk om daarna naar buiten te gaan. Met andere woorden: eenmaal buiten = opnieuw betalen.
 • De kans bestaat dat je gevisiteerd / gefouilleerd wordt. Bij weigering van visitatie wordt het entreebewijs ingenomen en de toegang tot het evenement ontzegd.
 • Het in bezit zijn of het gebruiken / nuttigen van alle soorten drugs is TEN STRENGSTE VERBODEN. In het geval van heling wordt direct aangifte gedaan bij de politie.
 • Het in het bezit hebben van steekwapens, vuurwapens en ander soort wapentuig is ten strengste verboden en bij constatering van aanwezigheid bij een persoon wordt meteen aangifte gedaan bij de politie.
 • Beschadiging en/of diefstal van goederen is ten strengste verboden en leidt tot aangifte bij de politie.
 • Het is verboden om clubkleding, alsmede andere kleding en uitingen te dragen die als provocerend ervaren kunnen worden.
 • Het is niet toegestaan om eigen drank of etenswaar mee te nemen.
 • Het in bezit hebben van glaswerk of andere hieraan gerelateerde voorwerpen is verboden.
 • De organisatie houdt zich ten allen tijden het recht voor om personen c.q. groepen de toegang te weigeren zonder het recht op teruggave van entreegeld.
 • Urineren buiten de wc’s is niet toegestaan. Bij constatering wordt men verwijderd van het terrein en volgt mogelijkerwijs een aangifte.
 • Gewelddadig gedrag, discriminatie, provocatie en ongewenste intimiteit worden niet getolereerd.
 • Bij betreding van het evenement wordt toestemming gegeven voor beeldregistratie en het gebruik van deze beelden / foto’s.
 • Alleen niet professionele video/foto apparatuur wordt toegestaan. Wil men professioneel filmen op het evenement, dan moet hiervoor toestemming worden gevraagd aan Fun Sensation.
 • Verboden te parkeren op fietspaden. Wegsleepregeling van dienst!

LOCATION